Gazi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Loading

A B C Ç D E F G H I I J K L M N O Ö P R S S T U Ü V Y Z


A ?

Anonim Ortaklıkta Mali Durumun İyileştirilmesi (1.Cilt 1. Sayi 1999) Ahmet TÜRK


Kamu Harcamaları,Kamu Gelirleri ve Keynesçi Politikalar:Bir Nedensellik Analizi (1.Cilt 2. Sayi 1999) Alpaslan AKÇORAOĞLU


Vergilendirme Politikası,Gelir ve İkame Etkileri Açısından İzlenebilecek Gelir Vergisi Politikasının Değerlendirilmesi (1.Cilt 2. Sayi 1999) Abdurrahman AKDOĞAN


Hindistan'da Kişisel Harcama Vergisi Uygulaması ve Başarısızlık Nedenlerinin Değerlendirilmesi (1.Cilt 3. Sayi 1999) Ayten ERSOY AKSAKAL


İşletmelerin Mali Yapılarına İstatistiksel Bir Yaklaşım (2.Cilt 1. Sayi 2000) Aydın ÜNSAL


An Analysis of Exchange Market Pressure and Monetary Policy:Evidence from Turkey (2.Cilt 1. Sayi 2000) Alpaslan AKÇORAKOĞLU


Çok Değişkenli Tek Faktör Varyans Analizi ve Bir Uygulama (2.Cilt 2. Sayi 2000) Aydın ÜNSAL


Empirical Studies About the Economic and Politikal Determinants of Budget Deficits (2.Cilt 2. Sayi 2000) A.Özlem ÖNDER


Menkul Kıymetlerin Değerlemesi Konusunda Uluslar arası Muhasebe Standartlarında Yapılan Değişiklikler-IAS 39 (2.Cilt 2. Sayi 2000) Aydın KARAPINAR


Diskriminant Analizi ve Uygulaması Üzerine Bir Örnek (2.Cilt 3. Sayi 2000) Aydın ÜNSAL


Amathematical Programming Model for the Synchronized Development of Nonstationary and Distribution Schedules (2.Cilt 3. Sayi 2000) Armağan TARIM - Aydın ULUCAN


Ekonomik Simülasyon ve Bir Uygulama (3.Cilt 1. Sayi 2001) Ayşe KAZAN


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi (3.Cilt 1. Sayi 2001) Atilla GÖKÇE


Ticaret Şirketlerin İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Ortağın Sahibi Olduğu Gayrimenkuldaki Kiracının Tahliyesi İstenebilir mi? (3.Cilt 1. Sayi 2001) Ahmet BATTAL


Topluma Sunulan Hizmetlerin Kapsamı ve Nitelikleriyle Finansman Yöntemlerindeki Değişim ve Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi (3.Cilt 3. Sayi 2001) Abdurrahman AKDOĞAN


Zaman Serilerinde Mevsimsel Etkiler ve En Küçük Kareler Yönteminin Kullanımı (4.Cilt 1. Sayi 2002) Ayşe KAZAN - Şenol ALTAN


Yeni Ürün Geliştiren Takımlarda Geri Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar ve Geri Öğrenmenin Proje Performansı Üzerine Etkileri (4.Cilt 1. Sayi 2002) Ali E.AKGÜL - Bülent SEZEN - Gary LYNN


Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonunun Ulusal Hukuk Düzenlerine Enkorporasyonu (4.Cilt 1. Sayi 2002) A.Fisun ARSAVA


IMKB'de Fiyat-Hacim İlişkisi: Granger Nedensellik Testi (4.Cilt 3. Sayi 2002) Atilla GÖKÇE


Osmanlı Tarımında Bir Sistem Tartışması:"Timar" (4.Cilt 3. Sayi 2002) Ahmet ŞAHİNÖZ - Özgür TEOMAN


Konjektürel Denge Hedefleri Açısından Sübvansiyon Olgusu 1990 Sonrası Konumu (4.Cilt 3. Sayi 2002) A. Niyazi ÖZKER


Sosyal Bir Etkileşim Süreci Olarak Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetimi Süreci (5.Cilt 1. Sayi 2003) Ali E. AKGÜN - Halit KESKİN


Bütçeleme Sürecinde Bütçe Dengesi Çoğaltanı ve Yatırım - Mali Denge İlişkisi Dinamikleri (5.Cilt 1. Sayi 2003) A. Niyazi ÖZKER


Cumhuriyetin Kuruluş Yılları ve 80 Sonrası Dönemin Bütçe Politikaları - Uygulamaları: Devletin İnşasından Devletin Tasviyesine (5.Cilt 2. Sayi 2003) Aziz KONUKMAN


Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesiyle Yapılan Satışlar ve Muhasebe Uygulamaları Üzerindeki Etkileri (5.Cilt 3. Sayi 2003) Azzem ÖZKAN


Bölgesel Gelişimde Faktör Analizi Yaklaşımı (6.Cilt 1. Sayi 2004) Aydın ÜNSAL - Ebru ÖZGÜR


Genel Bütçe Uygulamaları ve Değerlendirilmesi (6.Cilt 1. Sayi 2004) Abdurrahman AKDOĞAN


İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİ: İMKB GIDA-İÇKİ SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA (6.Cilt 2. Sayi 2004) Aydın ÜNSAL - Yasemin KESKİN BENLİ


YENİ AMPİRİK ENDÜSTRİYEL İKTİSAT (6.Cilt 2. Sayi 2004) A. Hakan ÇERMİKLİ


ANALYSIS OF THE MIGRATIONS HAPPENED THE 19TH AND 20TH CENTURIES FROM PERSPECTIVE OF THE TURKISH FINANCE HISTORY (6.Cilt 3. Sayi 2004) Ali Rıza Gökbunar


THE EFFECTS OF OUR CULTURAL CHARACTERISTICS ON TURKISH ADMINISTRATIVE VALUES AND COMPARISON WITH JAPANESE Z THEORY (7.Cilt 1. Sayi 2005) Ali ŞAHİN


A RESEARCH OF ACCOUNTING PRACTICES USED BY CERTIFICATED PUBLIC ACCOUNTANTS AT THE END OF THE ACCOUNTING PERIOD (7.Cilt 2. Sayi 2005) Azzem ÖZKAN


A COMPARATIVE STUDY OF WORK RELATED VALUES AMONG KAZAKH.RUSSIAN AND TURKISH EMPLOYEES IN TEXTILE SECTOR (7.Cilt 2. Sayi 2005) Azize ERGENELİ - Janar TEMİRBEKOVA


THE CHAOS IN THE ECOLOGY (7.Cilt 2. Sayi 2005) Ahmet MUTLU


THE EFFICIENCY OF THE FINANCAL ASSETS IN THE PERIODIC BUDGET'S STABILIZATION POLICY AND IT'S RELATION OF ECONOMIC BUDGET (7.Cilt 2. Sayi 2005) A.Niyazi ÖZKER


INFLATION FROM THE PERSPECTIVE OF TAX REVENUES AND PUBLIC EXPENDITURES: TANZI AND ANTI TANZI EFFECTS (7.Cilt 3. Sayi 2005) A.Tarkan ÇAVUŞOĞLU


THE EFFECTS OF NURTITION CULTURE DIFFERENCES ON FEMALE CONSUMERS' FOODSTUFFS BUYING BEHAVIOR (7.Cilt 3. Sayi 2005) Ayşe ŞAHİN - Burcu Şefika ÖZER


THE LOCAL ACTOR'S PERSPEVTIVE ON THE PROJECT OF THE LOCAL GOVERNMENT REFORM: THE CASE OF ANKARA (8.Cilt 2. Sayi 2006) Ayşe Çolpan KAVUNCU


URBAN HEALTH AND LOCAL POLICIES IN HEALTH APPLICATIONS (8.Cilt 2. Sayi 2006) A.Serap FIRAT


TESTING OF RANDOM WALK HYPOTHESIS IN THE ISE: RUNS TEST APPLICATION (9.Cilt 2. Sayi 2007) Ahmet Kamil TUNÇEL


EVALUATION OF EFFICIENCY FOR MANUFACTURING FIRMS (9.Cilt 2. Sayi 2007) Ayşe YILDIZ


THE RELATION BETWEEN DEVELOPMENT AND MUNICIPALITIES WHICH HAVE FORMAL INTERNET WEBSITES IN TURKEY (9.Cilt 2. Sayi 2007) Abdullah NARALAN


THE COMPARISON OF AMERICAN AND TURKISH UNIVERSITIES BUSINESS MANAGEMENT EDUCATION STRUCTURES AND THE INVESTIGATION OF NEW TRENDS IN BUSINESS MANAGEMENT EDUCATION (9.Cilt 3.Sayı 2007) Aykut GÖKSEL ve Osman BARDAK


ANAYASACILIK HAREKETLERI, KAPITALIZM VE OSMANLI (11.Cilt 2. Sayi 2009) Ahmet ÖZKIRAZ, Berkan HAMDEMIR


TÜRKIYE'DE SIVIL ALANIN DARLIGININ TARIHSEL NEDENLERI ÜZERINE BIR DEGERLENDIRME (11.Cilt 3. Sayi 2009) Ayhan BIBER


INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND WORK ENGAGEMENT AND THE ROLE OF SUPERVISOR SUPPORT(12.Cilt 2. Sayi 2010) Ayse Begüm ÖTKEN, Gül Selin ERBEN


MADEN ISLETMELERINDE UYGULANAN MUHASEBE POLITIKALARI VE ULUSLARARASI FINANSAL RAPORLAMA STANDARDI-6'NIN GETIRDIGI DÜZENLEMELER(12.Cilt 3. Sayi 2011) Aydin KARAPINAR, Figen ZAIF, Salih TORUN


B ?

(Kitap Eleştirisi - Prof.Dr.Cafer Tayyar SADIKLAR) 2000'li Yıllar, Dünya ve Türkiye (1.Cilt 1. Sayi 1999) Bedriye SARAÇOĞLU


Türkiye'de Kamu Yönetiminin Küçültülmesi, Yerel Yönetimler ve Yerel Demokrasinin Amaçları (1.Cilt 1. Sayi 1999) Burhan AYKAÇ


İthalde Alınan Katma Değer Vergisi ve Günümüzdeki Önemi (1.Cilt 2. Sayi 1999) Binnur ÇELİK


Ortadoğu'yu Anlamak (1.Cilt 3. Sayi 1999) Belma TOKUROĞLU


Kamu Alacaklarının Korunması Bakımından Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu (2.Cilt 1. Sayi 2000) Binnur ÇELİK


Şirket Yöneticilerinin Dış Çevre Taramasını Önemsemelerine Yönelik Ankara İlinde Faaliyet Gösteren Gıda Üreticileri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma (3.Cilt 1. Sayi 2001) Belgin AYIDNTAN


Avrupa Birliği'nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (3.Cilt 1. Sayi 2001) Burak TANGÖR


Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi (3.Cilt 2. Sayi 2001) Burhan AYKAÇ


Toptan Kalite Yönetimi ve Kıyaslama(Benchmarking) İlişkileri Politikaları (4.Cilt 1. Sayi 2002) Birol BUMİN - Hakan ERKUTLU


21. Yüzyılda Kamu Yönetiminde Yeni Eğilimler (4.Cilt 2. Sayi 2002) Burhan AYKAÇ


Örgütlerde, "Güdülenme Yetersizlikleri ve Geri Çekilme-Kaçınma Davranışlarını" Açıklamakta Kullanılabilecek Bir Model; "Öğrenilmiş Çaresizlik" (4.Cilt 3. Sayi 2002) Bülent BAYAT


Yarışabilir Piyasalar Yaklaşımı ve Rekabet Politikaları (4.Cilt 3. Sayi 2002) Burak GÜNALP


Tarihsel Oluşumlar İle Siyasi Felsefesi Arasındaki Bağ Işığında Türk Dış Politikası: Yeni Odaklanma İhtiyacı (4.Cilt 3. Sayi 2002) Burcu BOSTANOĞLU


Türkiye'de İdari Reform Hareketlerinin Eleştirel Bir Tahlili (5.Cilt 2. Sayi 2003) Burhan AYKAÇ


A Politico - Sociology of International Relations? What Else? (5.Cilt 3. Sayi 2003) Burcu BOSTANOĞLU


Ortadoğu Barış Süreci Çerçevesinde Avrupa Birliği' nin İsrail' e Yaklaşımı (1991 - 2001) (6.Cilt 1. Sayi 2004) Burak TANGÖR


CUMHURİYETİN 80.YILINDA DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ İŞLETME VE YÖNETİCİLERİ (6.Cilt 2. Sayi 2004) Belgin AYDINTAN


TESTING THE MARKET STRUCTURE AND PERFORMANCE RELATIONSHIPS IN TURKISH BANKING USING A DIRECT MEASURE OF EFFICIENCY (6.Cilt 3. Sayi 2004) Burak Günalp - Tuncay Çelik


SECURITY GOVERNANCE APPROACH AND EUROPEAN SECURITY AND DEFENCE POLICY (6.Cilt 3. Sayi 2004) Burak Tangör


ROLES AND FUNCTIONS OF OPERATION MANAGERS IN ORGANISATIONS (7.Cilt 3. Sayi 2005) Bülent BAYAT


A SUCCESFUL MODEL IN CHANGE AND REORGANIZATION: ARCELIK (7.Cilt 3. Sayi 2005) Belgin AYDINTAN


TOTAL QUALITY MANAGEMENT PRACTICES IN PUBLIC SECTOR: PROBLEMS AND NEW SEEKINGS (8.Cilt 3. Sayi 2006) Burhan AYKAÇ - M.Akif ÖZER


PHILANTHROPY THAT IS MARKETED TO SOCIETY AS A SOCIAL PRODUCT: STRATEGIC PHILANTHROPY (9.Cilt 2. Sayi 2007) Betül Balıkçıoğlu ve Korhan Karacaoğlu


E-DÖNÜSÜMLERIN TEMELINI OLUSTURAN ISLEMLERIN DEGISIK SUNUCULAR ÜZERINDE ÇALISMA SÜRELERININ KARSILASTIRILMASI (11.Cilt 2. Sayi 2009) Benian TEKINDAL, Firat ERDOGAN


ÖRTÜLÜ BILGI PAYLASIM NIYETI ÜZERINDE SOSYAL SERMAYE VE DENETIM MERKEZI ODAKLILIGININ ROLÜ: HEKIMLIKTE BIR ALAN ARASTIRMASI (12.Cilt 1. Sayi 2010) Belgin AYDINTAN, Aykut GÖKSEL, Dursun BINGÖL


ANKARA'DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERIN, VZA-AHS SIRALI HIBRIT YÖNTEMIYLE ETKINLIK DEGERLENDIRMESI(12.Cilt 3. Sayi 2011) Babak DANESHVAR ROUYENDEGH, Turan Erman ERKAN


ISGÖREN SALDIRGANLIGININ BIREY-GRUP DÜZEYINDE AMPIRIK BIR ANALIZI(12.Cilt 3. Sayi 2011) Belgin AYDINTAN , Aykut GÖKSEL


C ?

Değişen Endüstri İlişkileri Sistemi Çerçevesinde Sendikal Gücün Korunmasına Yönelik Tedbirlere Bir Örnek:Kanada Uygulaması (1.Cilt 2. Sayi 1999) Cem KILIÇ


Bir Finanslama Aracı Olarak Warrantlar ve Muhasebeleştirilmesi (2.Cilt 1. Sayi 2000) Cihan TANRIÖVEN


Sergent ve Wallace Açısından Para Politikasına Bakış: Sıkı Para Politikası Enflasyonu Engellemez: TCMB'nin Para Politikasının 1989 - 2002 Yılları İçin (5.Cilt 2. Sayi 2003) Cem Mehmet BAYDUR - Bora SÜSLÜ


THE RELATIONSHIP BETWEEN GOAL PROGRAMMING AND FUZZY GOAL PROGRAMMING (7.Cilt 2. Sayi 2005) C.Hakan KAĞNICIOĞLU


THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CAPABILITIES ON BUSSINESS PERFORMANCE (7.Cilt 3. Sayi 2005) Cemal ZEHİR - A.Zafer ACAR


AN EMPRICAL STUDY ON THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL LEARNING ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (8.Cilt 3. Sayi 2006) Cem Cüneyt ASLANTAŞ


THE ORGANIZATIONAL AND ENVIRONMENTAL DETERMINANTS OF STRATEGIC DECISION SPEED AND FIRM PERFORMANCE RELATION: A CASE STUDY IN MANUFACTURING INDUSTRY (9.Cilt 1.Sayı 2007) Cemal ZEHİR - Mehtap ÖZŞAHİN


THE EVALUATION OF AZERBAIJANS' WTO ACCESSION (9.Cilt 2. Sayi 2007) Cihan BULUT


A STUDY ON DESCRIBING THE LEADERSHIP TRAITS AND BEHAVIOR (9.Cilt 3.Sayı 2007) Cengiz ALKIN ve Sinan ÜNSAR


THE FACTORS THAT AFFECT PRIVATE LABELS: AN EXAMPLE IN NIGDE (9.Cilt 3.Sayı 2007) Cihan POLAT ve Banu KÜLTER


KRIZLERIN REEL SEKTÖR ISLETMELERI ÜZERINE ETKILERI: IMKB'DE SEKTÖREL BAZDA INCELEME (11.Cilt 2. Sayi 2009) Cihan TANRIÖVEN, E. Ebru AKSOY


BENLIK IMAJI UYUMU, TÜKETICI TAHMINI VE MARKA SADAKATI ILISKISI ÜZERINE GÖRGÜL BIR ARASTIRMA (11.Cilt 3. Sayi 2009) Can ARMUTLU, M.Mithat ÜNER


AN EMPIRICAL INVESTIGATION THROUGH THE EFFICIENT USAGE OF KNOWLEDGE IN TURKISH BANKING SECTOR(12.Cilt 2. Sayi 2010) Canan ÇETIN, Melisa ERDILEK KARABAY


Ç ?

Objektifs et Limites des Accords d'Association: Edutes Comparatives (1.Cilt 1. Sayi 1999) Çınar ÖZEN


MEHMET SADIK RIFAT PASA VE 19. YÜZYIL OSMANLI IMPARATORLUGU'NA BATILILASMA BAGLAMINDA KAMERALIZMIN GIRISI(12.Cilt 2. Sayi 2010) Çigdem ERDEM


D ?

Avrupa Para Birliği:Maliyetlere Yönelik Teorik Yaklaşım ve Değerlendirme (1.Cilt 1. Sayi 1999) Dilek ÖZBEK


Merkezi Yönetim İle Yerel Yönetimler Arasında Görev Bölüşümü (1.Cilt 2. Sayi 1999) Demet ÖZDENKOŞ


Uluslararası Rezerv Seçimindeki Kriterler ve EuroyaYönelik Bir Değerlendirme (1.Cilt 2. Sayi 1999) Dilek ÖZBEK


Hastane Seçimine Etkili Olan Faktörler :Bir Alan Uygulaması (3.Cilt 1. Sayi 2001) Dilaver TENGİLİMOĞLU


Ekonomik Gelişme, Küreselleşme: Ukrayna Bakış Açısı (4.Cilt 2. Sayi 2002) Dmitro G. LUKYANENKO


Dışa Açılıma Yolunda Stratejik Ortaklıklar ve Türk Şirketleri Açısından Önemi (5.Cilt 2. Sayi 2003) Belgin AYDINTAN


Determination Of Problems Encountered In Thermal Tourism Operation In Turkey: A Field Study (6.Cilt 1. Sayi 2004) Dilaver TENGİLİMOĞLU - H. Dilek SEVİN


FOREIGN MARKET ENTRY STRATEGIES FOR SMES (6.Cilt 3. Sayi 2004) Dilber Ulaş


THE EVALUATION OF FRANCHISING SYSTEM IN TURNS OF ITSENTREPRENEURIAL CAPACITY (8.Cilt 3. Sayi 2006) Dilber ULAŞ


AVRUPA BIRLIGI'NIN BASARISIZ GIRISIMI: AVRUPA YURTTASLIGI (11.Cilt 3. Sayi 2009) Deniz ALTINBAS


E ?

Fransa'daki Seçim Modelleri (1.Cilt 3. Sayi 1999) Ender Ethem ATAY


Ölçme Sorunu ve Faydanın Ölçülebilirliği (2.Cilt 2. Sayi 2000) Ercan ENÇ


Esnek İstihdamdaki Trend ve İşletmelerle Çalışanlar Üzerine Etkileri (2.Cilt 3. Sayi 2000) Ertuğrul TARCAN


Türk Turizminin Dünya'daki Yeri ve Dış Ödemeler Bilançosuna Etkisi (2.Cilt 3. Sayi 2000) Erol BULUT


Örgütlerin Gelişimi :Standart Üretimden,Yenilik,Buluş Dönemine (3.Cilt 1. Sayi 2001) Ergin Sait VAROL


Dış Ticaret, Cari Açık ve Kriz (3.Cilt 2. Sayi 2001) Ercan ENÇ


Gelişim Güvenden Yana (3.Cilt 2. Sayi 2001) Ergin VAROL - Ertuğrul TARCAN


Endüstri İlişkileri Sisteminde Değişim Üreten Temel Dinamikler (3.Cilt 3. Sayi 2001) Erdinç YAZICI


Religious Fundamentalists and Racist Tendencies in the Electoral Arena in the United States: Political Fringers or Mainstream America? (4.Cilt 1. Sayi 2002) Eddie J.GIRDNER


Yirmibirinci Yüzyılda İstihdamın Artan Önemi ve Eğitim İsthidam İlişkisi (4.Cilt 2. Sayi 2002) Eyüp BEDİR


Yirmini Yüzyılda Gelenekten Moderniteye Türk Sosyo - Kültürel Yapısında Gözlenen Değişmeler (4.Cilt 2. Sayi 2002) Erdinç YAZICI


Başkanlık Sisteminin Türk Parti Sistemi Açısından Türkiye'de Uygulanabilirliği (4.Cilt 3. Sayi 2002) Emrah Karaca EREN


1980 Sonrası Dönemde Merkez Bankasından Kaynak Kullanımının Makro Ekonomik Etkilerinin Analizi (5.Cilt 1. Sayi 2003) Eren ÇAŞKURLU


Genişlemenin Avrupa Birliğinin Bazı Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkiye Etkisi (5.Cilt 2. Sayi 2003) Erkan OKTAY - Hüseyin ÖZER


Intra - Industr Trade Patterns of Turkey: a Panel Study (5.Cilt 3. Sayi 2003) Elif ÇEPNİ - Nezir KÖSE


Türkiyenin IMF Deneyimine Bir Bakış (5.Cilt 3. Sayi 2003) Ercan ENÇ - Gökhan AYKAÇ


Bankacılk Sektöründe Toplam Hizmet Kalitesinin Satınalma Gücü Paritesi ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama: 1980 - 2002 (6.Cilt 1. Sayi 2004) Erol ÇAKMAK - Sema ÇINAR


İşletmelerde Teknoloji Yönetimi Bağlamında İleri Yönetim Teknolojileri ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama (6.Cilt 1. Sayi 2004) Enver AYDOĞAN


T.C. MERKEZ BANKASI'NDA YÖNETİCİLERİN İNSAN İLİŞKİLERİNDEKİ TUTUMLAR (6.Cilt 2. Sayi 2004) Emsal GÜNGÖR- Murat ATAN


DOES THE FUTURE OF SOCIAL SECURITY SYSTEM GIVE US HOPE? (6.Cilt 3. Sayi 2004) Erdal GÜMÜŞ


COMPENSATION AND REWARD MANAGEMENT SYSTEM IN HOSPITALITY COMPANIES (MUĞLA SAMPLE) (7.Cilt 1. Sayi 2005) Edip ÖRÜCÜ - Zeki Anıl BULUT - Ali Naci KARABULUT


THE EFFECT OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS ON CORPORATION PRODUCTIVITY: A RESEARCH ON THE FIELD (7.Cilt 1. Sayi 2005) Enver AYDOĞAN


A SURVEY ON THE COMPARISION OF SERVICE QUALITY IN PUBLIC AND PRIVATE PRIMARY EDUCATION SCHOOL (7.Cilt 1. Sayi 2005) Esen GÜRBÜZ


THE PROBLEM OF INSTITUTIONALIZATION IN BUSINESSES AND THE REASONS OF DIFFICULTY IN THIS FIELD (7.Cilt 3. Sayi 2005) Ertuğrul BAYER


THE IMPORTANCE OF EDUCATION PROGRAMS IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION: AN EMPIRICAL ANALYZE IN TURKEY (9.Cilt 1.Sayı 2007) Figen ZAİF - Yıldız AYANOĞLU


AN ANALYSIS OF TURKEY'S IMPORTS AND EXPORTS THROUGH THE COINTEGRATION METHOD (1990-2007) (9.Cilt 3.Sayı 2007) E.Yasemin UYAR BOZDAĞLIOĞLU


AVRUPA ÜLKELERINE GÖÇ EDEN TÜRK ISÇILERIN IKTISADI ETKINLIGE KATKISI (11.Cilt 1. Sayi 2009) Emre Güneser BOZDAG, Murat ATAN


HIRISTIYAN MEDENIYETININ DINÎ KAYNAKLARI(12.Cilt 2. Sayi 2010) Etem ÇALIK


F ?

Vergi Maliyeti Üzerine (1.Cilt 1. Sayi 1999) F.Nilgün BALKAYA AKÇA


Vergilendirilebilir Gelir Kavramı,Geliri Belirleyen Teoriler ve Türk Gelir Vergisinde Yer Alan Gelir Tanımlaması (1.Cilt 2. Sayi 1999) Fevzi Rifat ORTAÇ


İç Kamusal Borçların Fiyatlar Üzerine Etkileri (1.Cilt 3. Sayi 1999) Funda YURDAKUL


Bütçe Kanunu İle Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılabilir mi? (1.Cilt 3. Sayi 1999) Fatih SARAÇOĞLU


Kosova Sorunu: Tarihi ve Hukuki Bir Değerlendirme (1.Cilt 3. Sayi 1999) Fatma TAŞDEMİR - Pınar YÜRÜR


Endüstrileşme Sürecinde Mikro Sosyo-Ekonomik Çevrede Fuarın Anlamı (2.Cilt 1. Sayi 2000) Feramuz AYDOĞAN


Parlementer Sistemlerde Politik Devresel Dalgalanmalar:Teori Ve Türkiye İçin Bir Uygulama (2.Cilt 1. Sayi 2000) Funda TELATAR


Yapısal Kırılmaların Varlığı Durumunda Geliştirilen Birim-Kök Testleri (2.Cilt 2. Sayi 2000) Funda YURDAKUL


Vergi Erozyonu Açısından Gelir Vergisinde Yer Alan Müesseselerin Analizi (2.Cilt 2. Sayi 2000) Fatih SARAÇOĞLU


Amsterdam Anlaşmasının Ortak Hükümlerinin Analizi (2.Cilt 2. Sayi 2000) Füsun ARSAVA


İsrail -Filistin Sorununun Selfdeterminasyon Hakkı Çerçevesinde Analizi (2.Cilt 2. Sayi 2000) Fatma TAŞDEMİR


Yönetimde Yerelleşmenin Planlama Açısından Koşulları (3.Cilt 1. Sayi 2001) Feral EKE


AB Başkanlığı (3.Cilt 1. Sayi 2001) Füsun ARSAVA


Egemenlik Haklarının Devrine Getirilen Sınırlar (3.Cilt 2. Sayi 2001) Füsun ARSAVA


Piyasa-Firma Ayrımı Tartışmaları Çerçevesinde Firma Teorisi (4.Cilt 1. Sayi 2002) Ferudun YILMAZ


Vergi Sisteminin Bütünselliği ve Artan Oranlılık (4.Cilt 1. Sayi 2002) Fatih SARIOĞLU


Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacı (4.Cilt 3. Sayi 2002) Figen ZAYİF - Aydın KARAPINAR


Yeni Yasal Mal Rejimi ve Veraset ve İntikal Vergisi (4.Cilt 3. Sayi 2002) F.Rıfat ORTAÇ


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması : Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı (5.Cilt 1. Sayi 2003) Ferhan ÇEVİK - Yeliz YALÇIN


Macroeconomic Variables and Structural Breaks : Empirical Evidence from the Turkish Economy (5.Cilt 1. Sayi 2003) Funda YURDAKUL - Alpaslan AKÇORAOĞLU


Dış Ticaret Rejimindeki Değişimlerin İthalatın Fiyat ve Gelir Esneklikleri Üzerine Etkisi (5.Cilt 3. Sayi 2003) Filiz ÖZAĞ - Murat ATAN - Semiha KAYA


Vergilendirme Yetkisi ve Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri (5.Cilt 3. Sayi 2003) Fatih SARAÇOĞLU


Carl MENGER' in İktisat Metodoloji ve Avusturya Felsefesi (6.Cilt 1. Sayi 2004) Ferudun YILMAZ


KÜRESELLEŞME, KUZEY-GÜNEY VE YOKSULLUK (6.Cilt 2. Sayi 2004) Fethulah AKIN


TÜRKİYE'DE SERMAYE BİRİKİMİ OLUŞTURMA ÇABALARI VE VERGİ SİSTEMİNİN ROLÜ: DÖNEMSEL BİR ANALİZ (1923-1939) (6.Cilt 2. Sayi 2004) Fatih SARIOĞLU


HARMONIZATION OF THE BASES ABOUT STATUTORY AUDIT AND AUDITOR IN EU (6.Cilt 3. Sayi 2004) Figen Zaif


OPEN BOOK MANAGEMENT: ITS IMPLEMENTATION IN BUSENESS AND SUCCESS CONDITIONS (7.Cilt 1. Sayi 2005) Ferit ÖLÇER


THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY TO SMES (8.Cilt 2. Sayi 2006) Füsun GÖKALP - Erhan ADA - Dilek DEMİRHAN


IS TRIANGULAR FUZZY NUMBERS OR TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERS AS MEMBERSHIP FUNCTION? (9.Cilt 2. Sayi 2007) Fatih ECER


TRAINING NEEDS OF LOCAL GOVERNMENT PERSONNEL: AYDIN CASE STUDY (9.Cilt 3.Sayı 2007) Fatma Neval GENÇ


ETNIK (ÇINGENE) ISGÜCÜNÜN ENFORMAL ISGÜCÜ PIYASASINA KATILIM BIÇIMLERI VE BU SÜREÇE ETKILI OLAN FAKTÖRLER: ISTANBUL (CANKURTARAN) VE EDIRNE (MENZILAHIR) ÖRNEKLERI (11.Cilt 1. Sayi 2009) Fatma ERDOGAN ARAS


TÜRKIYE'DE ENFLASYON DIRENGENLIGININ BAI-PERRON YÖNTEMI ILE INCELENMESI(12.Cilt 2. Sayi 2010) Furkan EMIRMAHMUTOGLU, Bedriye SARAÇOGLU, Selin GÜNEY


G ?

How To Become Market Oriented (1.Cilt 3. Sayi 1999) G.Nazan GÜNAY


Namus Cinayetleri :Hukuki Bir Olgunun Sosyal Boyutu (3.Cilt 1. Sayi 2001) Galip İSEN


Otoriter Siyaset Bağlamında Populizm, Kültüralizm ve Siyasi Temsil: Geçmişten Dersler (4.Cilt 2. Sayi 2002) Gonca BAYRAKTAR


Amerikan Kamu Yönetiminde Sonuçlar Yönetiminin On Yılı: Başarının Değerlendirilmesi ve Gelişmeler Hakkında Düşünceler (4.Cilt 2. Sayi 2002) Guenther KRESS


Agency Agreement In American Law: Comparision With Turkish Civil Law (5.Cilt 2. Sayi 2003) Gül EFEM


THE USE OF GENETIC ALGORITHM FOR THE TWO-STEP SOLUTION OF VEHICLE ROUTING PROBLEMS (7.Cilt 1. Sayi 2005) Gül Gökay EMEL - Çağatan TAŞKIN


TOURISM SATELLITE ACCOUNTS (7.Cilt 2. Sayi 2005) Gökalp N.SELÇUK - Selim BAŞAR


FACTORS THAT AFFECT THE WIDENING OF THE CURRENT ACCOUNT DEFICIT TURKEY (8.Cilt 1. Sayi 2006) Gökhan KARABULUT - Ayşe ÇELİKEL DANIŞOGLU


A CRITICAL ESSAY ON IMPLEMENTING OF THE PUBLIC PROCUREMENT LAW IN PROJECT TENDERS (8.Cilt 1. Sayi 2006) Göksel MERİÇ


RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE SHARING AND REWARDS WITHIN THE FRAMEWORK OF INTERACTION MECHANISMS IN ORGANIZATIONS (8.Cilt 2. Sayi 2006) Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN - N.Derya ERGUN - Hayrettin ÖZLER


BRINGING THE STATE BACK: ADMINISTRATIVE CAPACITY AS AN INDICATOR OF THE STATE POWER (8.Cilt 3. Sayi 2006) Gülise GÖKÇE


THE IMPORTANCE AND CURRENT PRACTICES OF REVERSE LOGISTICS (9.Cilt 2. Sayi 2007) Gülsün NAKIBOĞLU


THE WORLD BANK'S PROPOSAL OF EXPANSION AFTER THE WASHINGTON CONSENSUS: "COMPREHENSIVE DEVELOPMENT FRAMEWORK (CDF)" (9.Cilt 3.Sayı 2007) Gülin YAVUZ


THE RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MONEY SUPPLY AND INFLATION IN TURKEY BY NONPARAMETRIC REGRESSION ANALYSIS (9.Cilt 3.Sayı 2007) Gaye KARPAT ÇATALBAŞ


SOGUK SAVAS SONRASI ORTA ASYA VE KAFKASYA EKSENINDE TÜRKIYE-NATO-RUSYA ILISKILERI VE TÜRK DIS POLITIKASI'NA YANSIMALARI (12.Cilt 1.Sayi 2010) Gökhan ÖZKAN


DÜNDEN BUGÜNE ANARSIZM VE ANARSIZMIN ÇÖZMESI GEREKEN SORUNLAR (12.Cilt 1.Sayi 2010) Gökhan UGUR


H ?

Türkiye'de Siyasal Yapı ve Siyasal Kültür (1.Cilt 1. Sayi 1999) Kemal GÖRMEZ


Tam Zamanında Üretim Sistemleri'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Uygulanma Koşulları (1.Cilt 2. Sayi 1999) Haluk SOYUER


Başbakanın Doğrudan Seçimi (2.Cilt 1. Sayi 2000) Hikmet ÖZDEMİR


Türkiye'de Vergi Politikaları (2.Cilt 1. Sayi 2000) Haydar Lütfü EJDER


Bir Cumhuriyet Öğretmeni (2.Cilt 2. Sayi 2000) Hikmet ÖZDEMİR


1980 Sonrası Türkiye'de Özelleştirme Uygulamalarının Gelişimi ve Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri (2.Cilt 3. Sayi 2000) Hüseyin YAYMAN


Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde İleri İmalat Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma (3.Cilt 1. Sayi 2001) Hasan K.GÜLEŞ


Osmanlı'da Yangınlar ve İtfaiye Hizmetleri (3.Cilt 1. Sayi 2001) Hüseyin ÖZGÜR - Sedat AZAKLI


The Influence Of Real Exchange Rates on Turkish Agricultural Exports (3.Cilt 2. Sayi 2001) Halit YANIKKAYA


Uluslararasılaşma Süreci (3.Cilt 3. Sayi 2001) Hakan ERKUTLU - Süleyman ERYİĞİT


Görev Zararlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (4.Cilt 1. Sayi 2002) Hilmi ÜNSAL


İranda İslami söylem Çerçevesinde Kadın ve İnsan Hakları Siyaseti (4.Cilt 2. Sayi 2002) Haleh AFSHAR


Kamu Açıkları İle Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi ve Değerlendirmesi (4.Cilt 3. Sayi 2002) Haydar Lütfü EJDER


39 No'lu Ums ve Tms'nin Uyumlaştırılması (5.Cilt 1. Sayi 2003) Halim ERGEN


Effectiveness in Government: The Theory of Intentional Action in a Comparative Perspective (5.Cilt 2. Sayi 2003) Hamza ATEŞ


Vergilerin Emek Arzı Üzerindeki Gelir, İkame ve Mali Etkileri (5.Cilt 2. Sayi 2003) Hale BALSEVEN


Finansal Krizlerin Hisse Yoğunluğu Açısından Şirket Performansına Etkileri ve Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme (5.Cilt 3. Sayi 2003) Hayrettin USUL - Mehmet GENÇTÜRK


Türkiye'de Finansal Serbestleşme Süresinde İç Borçlanma ve Sermaye Piyasası Üzerindeki Etkileri (5.Cilt 3. Sayi 2003) Hilmi ÜNSAL


La Turquie Entre L'europe Et Le Turkistan (5.Cilt 3. Sayi 2003) Haydar ÇAKMAK


Toplam Kalite Yönetiminin İşletmelerde Yenilik Çalışmalarına Katkıları (6.Cilt 1. Sayi 2004) Hasan K. GÜLEŞ - Hasan BÜLBÜL


Tedarik Zincirinde Taşıyıcıların Rolü: Kobi' ler Üzerinde Bir Uygulama Çalışması (6.Cilt 1. Sayi 2004) Halit KESKİN - Salih Zeki İMAMOĞLU - Ali Rıza AYDEMİR


The System Of Local Government In Turkey (6.Cilt 1. Sayi 2004) Hikmet KAVRUK


INFLATION AND ECONOMIC GROWTH RELATION IN TURKEY (1924-2002) (6.Cilt 3. Sayi 2004) Harun Terzi


NEW REGIONAL DEVELOPMENT APPROACHES AND PUBLIC POLICIES: AN ANALYSIS OF PANEL REGIONS IN TURKEY (6.Cilt 3. Sayi 2004) Hatice Karaçay (Çakmak) - Lütfi Erden


RISING OF COMPETENCE BASED STRATEGIES: A CONCEPTUAL ANALYSIS STUDY (6.Cilt 3. Sayi 2004) Hulusi Doğan


MEMBERSHIP OF THE EUROPEAN UNION OR TENDENCY TO DEMOCRATIZATION IN TURKISH POLITICS (7.Cilt 1. Sayi 2005) Hamit Emrah BERİŞ


DETERMINATION OF THE PROBABILITY OF THE UNIVERSITY STUDENTS' CHOICES OF MOBILE PHONE SERVICES:THE CASE OF ATATURK UNIVERSITY (7.Cilt 2. Sayi 2005) Hüseyin ÖZER - M. Suphi ÖZÇOMAK - Erkan OKTAY


AN ANALITICAL RESEARCH ON GLOBALIZATION LITERATURE IN TURKEY: FROM 'MEGA-NARRATIVES' TO ANXIETIES (7.Cilt 3. Sayi 2005) Hatice ÖZUTKU - Esin CEVRİOĞLU


THE INTEGRATION OF TURKISH REPUBLICS TO THE WORLD ECONOMY (8.Cilt 2. Sayi 2006) Hakan Naim ARDOR


THE CAUSES OF POLITIC AND BUREAUCRATIC CORRUPTION (8.Cilt 3. Sayi 2006) Hayati AKSU - Selim BAŞAR - Gökalp N.SELÇUK


THE LEVEL OF WILLINGNESS OF FIRMS ALLIANCING JOINT VENTURES (8.Cilt 3. Sayi 2006) Hüseyin Sabri KURTULDU - Hüseyin GÜMÜŞ


CUSTOMS DUTIES IN THE EPHESOS CUSTOM INSCRIPTION (9.Cilt 1.Sayı 2007) Hatice Palaz ERDEMİR - Ramazan GÖKBUNAR


STRUGGLES FOR TRANSFORMING TACIT KNOWLEDGE INTO AN EXPLICIT/COMMON VALUE FORM IN FIRMS AND SOLUTION PROPOSALS FOR STRATEGIC RISK SENDROMS PROBABLY APPEARED IN TRANSFORMATION PROCESS (9.Cilt 2. Sayi 2007) Hulusi DOĞAN


THE CONTRIBUTIONS OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION TO THE HUMAN RIGHTS CONCEPT IN EUROPEAN UNION LAW SYSTEM (9.Cilt 3.Sayı 2007) Hakan TAŞDEMİR ve Arif BAĞBAŞLIOĞLU


THE EU'S EVOLVING "EUROPEAN SECURITY AND DEFENCE POLICY" AND TURKEY (9.Cilt 3.Sayı 2007) Haydar EFE


YÖNETICI-SAHIPLIK DÜZEYININ HALKA ARZ SONRASI FAALIYET PERFORMANSI VE DÜSÜK FIYATLANDIRMA ÜZERINE ETKISI: IMKB ÖRNEGI (11.Cilt 1.Sayi 2009) Halil I. BULUT, Fikret ÇANKAYA, Bünyamin ER


MOTIVASYON ÜZERINE ULUSAL KÜLTÜR ETKISI (11.Cilt 1.Sayi 2009) Halis DEMIR, Tarhan OKAN


SERMAYE BÜTÇELEMESI YATIRIM KARARLARINDA ÖZKAYNAGA NAKIT AKIMI YÖNETIMININ KULLANILMASI VE PROJEYE NAKIT AKIMI YÖNTEMI ILE KARSILASTIRILMASI (11.Cilt 1.Sayi 2009) Hasan BAL


AVRUPALILASMAMI AVRUPA MI ? (11.Cilt 1.Sayi 2009) Hakan Övünç ONGUR


FARKLI MESLEK GRUPLARINDAKI ÇALISANLARIN ÖRGÜT IKLIMI ALGILAMALARI VE ALANYA BASKENT HASTANE'NDE BIR ARASTIRMA (11.Cilt 2.Sayi 2009) Hulusi DOGAN, Engin ÜNGÜREN


ÜNIVERSITE ÖGRENCILERININ ELEKTRONIK ALISVERIS HAKKINDAKI GÖRÜSLERI (12.Cilt 3.Sayi 2011) Hüsne DEMIREL


I ?


I ?

Enflasyonun Vergi Etkisi (2.Cilt 2. Sayi 2000) İsmail ENGİN


Yönetim-Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelini Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma (3.Cilt 3. Sayi 2001) İrfan ÇAĞLAR


Küreselleşme Sürecinde İktisat Politikaları ve Yakınsama Tezi (4.Cilt 2. Sayi 2002) İsmail SEYREK


Çok Amaçlı Atama Problemlerine Bir Çözüm Önerisi (5.Cilt 1. Sayi 2003) İbrahim GÜNGÖR


ASSESMENT OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO BUDGET PRINCIOLES(A CRIRICAL AND NORMATIVE APPROACH) (8.Cilt 1. Sayi 2006) İlhami SÖYLER


POSSIBLE CHANGES IN WORLDENERGY USAGE IN MEETING THE KYOTO PROTOCOL TARGETS (8.Cilt 2. Sayi 2006) İdris DEMİR


ARACI KURUMLARIN IÇ KONTROL SISTEMI VE ILGILI DÜZENLEMENIN DEGERLENDIRILMESI (12.Cilt 2.Sayi 2010) Izzet Gökhan ÖZBILGIN


J ?

Coğrafya ve Sosyal Gelişme: Görüş Açıları ve Katkılar (4.Cilt 2. Sayi 2002) Jenny ZORN


NATO'S INTERVENTION IN KOSOVA UNDER THE INFLUENCE OF THE HEGEMONIC EFFORTS OF THE U.S.A. AFTER THE COLD WAR (8.Cilt 1. Sayi 2006) Julide KARAKOÇ


K ?

Demokrasileşme Açısından Merkezi Yönetim -Yerel Yönetim İlişkileri (2.Cilt 1. Sayi 2000) Kemal GÖRMEZ


İşsizlik Sigortası ve Finansman Modeli (2.Cilt 2. Sayi 2000) Kürşat YALÇINER


Eski Yugoslavya'da Sivillere Karşı Gerçekleştirilen Eylemler (2.Cilt 3. Sayi 2000) Hakan TAŞDEMİR


Büyük Kentlerde Kent Planlaması ve Bazı Sorunlar (3.Cilt 2. Sayi 2001) Kemal GÖRMEZ


Demokrasi Hakkında Bazı Şüpheler: Modern Devletin Evrimi (4.Cilt 2. Sayi 2002) Kenneth MINOGUE


THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPT OF UNDERPRICING AT INITIAL PUBLIC OFFERINGS AND TYPES OF PUBLIC EFFERINGS AND THE PUBLIC OFFERING PRICE: A STUDY COVERING THE PERIOD 1997-2004 (7.Cilt 2. Sayi 2005) Kürşat YALÇINER


REGIONAL INFLATION CONVERGENCE ANALYSIS IN TURKEY
WITH DYNAMIC SPACE-TIME PANEL DATA MODELS
(9.Cilt .1Sayı 2007) K. Batu TUNAY - A. Murat SİLPAGAR


THE SHORT TERM INVESTMENT RIS POSITION OF TURKISH PENSION FUNDS:AN EMPIRICAL VAR ANALYSIS (9.Cilt 2. Sayi 2007) Kadir Murat ALTINTAŞ


GIRISIMCILERIMIZIN IS FIKRI BULMA YÖNTEMLERI VE IS FIKRI BULMA YÖNTEMLERININ KARAR VERME TARZLARI ILE ILISKISI: ISPARTA-BURDUR GIRISIMCILERI ÜZERINDE BIR ARASTIRMA (12.Cilt 2.Sayi 2010) Kürsat ÖZDASLI, Burcu ÖZKARA


L ?

EU - USA RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE SECURITY POLICY AND IRAQ WAR (9.Cilt 3.Sayı 2007) Levent Ersin ORALLI


M ?

Osmanlı Devletinin Kuruluşu (1.Cilt 1. Sayi 1999) Mehmet Ali KILIÇBAY


Hanehalkları Harcama Eğilimleri (1.Cilt 2. Sayi 1999) Muzaffer SARIMEŞELİ


Spatial Price Equilibrium,Welfare And Quadratic Programming (1.Cilt 2. Sayi 1999) Muzaffer SARIMEŞELİ


An Empirical Assessment on the Issue of Conflict Between Italian Importing Firms and Turkish Exporting Firms in Channels of Distribution (1.Cilt 2. Sayi 1999) M.Mithat ÜNER - Osman M. KARATEPE


Kamu İktisadi Bağlamında Medyan Seçmen Teorisi:Pareto Etkinlik Sağlanabilir mi? (1.Cilt 3. Sayi 1999) Metin SARAÇOĞLU


Studies On Accounting Standards in Kyrgyzstan (1.Cilt 3. Sayi 1999) Mevlüt KARAKAYA


Kavramsal hizmet Modeli ve Hizmet Kalitesini Ölçme Aracı Olarak Servqual Analizi (1.Cilt 3. Sayi 1999) Mesiha SAAT


Çok Amaçlı Karar Vermede Bir Yaklaşım:Analitik Hiyerarşi Yöntemi (2.Cilt 2. Sayi 2000) Mesiha SAAT


Kalite Denetiminde Taguchi Yaklaşımı (2.Cilt 3. Sayi 2000) Mesiha SAAT


Yeşil Hareket :Alman Yeşilleri Üzerine Bir Değerlendirme (3.Cilt 1. Sayi 2001) M.Akif ÖZER


Are the Conditions for Ricardian Equivalence Theorem Likely to Hold in Developing Countries? (3.Cilt 1. Sayi 2001) Mustafa Ali SARILI


İstikrar Arayışından Krize Bir Değerlendirme (3.Cilt 2. Sayi 2001) M. Tuba ONGUN


Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Ülkenin Kalkınmışlığı ve Krizler Arasındaki İlişki (3.Cilt 2. Sayi 2001) Metin Kamil ERCAN


Algılama Haritaları:Departmanlı Mağazalar Üzerine Ampirik Bir İnceleme (3.Cilt 3. Sayi 2001) M.Mithat ÜNER - Sanem ALKİBAY


Girişimci Sınıf, İktisadi Hayat ve Siyaset (3.Cilt 3. Sayi 2001) Mehmet Akif ÖZER


Kalkınma İktisadı Üzerine Bazı Düşünceler (4.Cilt 1. Sayi 2002) Mehmet Ali DULUPÇU


Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye, Sermaye Piyasası ve Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler (4.Cilt 2. Sayi 2002) Metin Kamil ERCAN


Neo - Liberalizm Retoriği ve Ekonomisi (4.Cilt 2. Sayi 2002) Mayo TORUNO


İslam Batı Çatışması Ne Getirecek (4.Cilt 2. Sayi 2002) Mümtaz'er TÜRKÖNE


Asya'nın Seçili Gelişmekte Olan Borsalarının Karşılaştırmalı Performansları ve Yapısal İstikrarları (4.Cilt 2. Sayi 2002) M.T. VAZIRI


İş Ortamında Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: Bir Alan Uygulaması (4.Cilt 3. Sayi 2002) Mustafa OKUTAN - Dilaver TENGİLİMOĞLU


Kentsel İyi Yönetim (Governance) Modeli (4.Cilt 3. Sayi 2002) Emrah Karaca EREN


Fransada Yerel Yönetimler ve Halkın Karar Alma Sürecine Katılımı (5.Cilt 1. Sayi 2003) Murat AKÇAKAYA


Avrupa Birliği : Ekonomik Topluluktan Çevre Topluluğuna (Mı?) (5.Cilt 1. Sayi 2003) A. Niyazi ÖZKER


Avrupa Birliği'nin Genişleme Sürecinde Türkiye ve Diğer Aday Ülkelerin Ekonomik / Sosyal Performanslarının Karşılaştırılması (5.Cilt 2. Sayi 2003) Murat ATAN - Filiz ÖZAĞ


Tarımın Kalkınmadaki Rolü ve Türkiye' de Tarımsal Teşvikler (6.Cilt 1. Sayi 2004) Metin SARAÇOĞLU - Erol BULUT


Hisse Senedi Yatırım Fonlarının Şartlı Performans Değerlendirmesi (6.Cilt 1. Sayi 2004) M. Mete DOĞANAY


Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler ve Vza İle İllerin Gelişmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması (6.Cilt 2. Sayi 2004) Murat ATAN - Ebru ÖZGÜR - Hüseyin GÜLER


DÜNYA BORSALARININ FİNANSAL GÖSTERGELERE GÖRE DÖNEMLERARASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ (6.Cilt 2. Sayi 2004) Murat ATAN, Cihan TANRIÖVEN, Murat KAYACAN, Derviş BOZTOSUN


PERSONELİN VERİMLİLİĞİNDE MOTİVASYONUN ETKİSİ: KEÇİÖREN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ (6.Cilt 2. Sayi 2004) Murat AKÇAKAYA


TECHNOLOGICAL LEARNING IN MANUFACTURING INDUSTRY (6.Cilt 3. Sayi 2004) Murat Karaöz


THE RELATIONSHIPS BETWEEN INTEGRATED MANUFACTURING AND JOB CHARACTERISTICS IN MANUFACTURING FIRMS (6.Cilt 3. Sayi 2004) Mustafa Köseoğlu


FROM ETHIC TO ETIQUETTE ''ENVİRONMENTAL ETHİC İN BUSİNESS: DİVERGİNG OF DECLARATION-ACTION'' (6.Cilt 3. Sayi 2004) Murat Tek - Metin Reyhanoğlu


THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITIVENESS AND FIRM PERFORMANCE: A CASE STUDY (7.Cilt 1. Sayi 2005) Mehtap ÖZŞAHİN - Erşan CİĞERİM - Mehmet Şahin GÖK


THE EFFECTS OF TAX PRACTITIONERS ON TAX COMPLIANCE (7.Cilt 1. Sayi 2005) Mehmet TUNCER


THE SOCIAL IDENTITY AND CONSUMPTION INEQUALITY IN THE CONTEXT OF NEW POVERTY (7.Cilt 2. Sayi 2005) Mehmet KARAKAŞ


AN EMPIRICAL RESEARCH FOR THE SERVICE QUALITY MEASUREMENT IN MIGROS AND GIMA SUPERMARKETS WITH SERVQUAL ANALYSIS (7.Cilt 2. Sayi 2005) Murat ATAN - Mehmat BAŞ - Metehan TOLON


'D-8'' IN THE TURKISH FOREIGN POLICY (7.Cilt 2. Sayi 2005) Mesut TAŞTEKİN


AN INVESTIGATION OF TECHNOLOGICAL ALLIANCES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY (7.Cilt 3. Sayi 2005) Mahmut TEKİN - Nuri ÖMÜRBEK - Hasan BÜLBÜL


TARGETING TO MAXIMIZE WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN THE GLOBE: ORGANIZING IN INTERNATIONAL ARENA AND DEVELOPING NETWORKING (8.Cilt 1. Sayi 2006) Müslüme NARİN - Akın MARŞAP - Mehmet Ali GÜROL


ANALYSING THE TAX BURDEN OF VALUE ADDED TAX (VAT) AND THE TAX STRUCTURE IN SELECTED CITIES (8.Cilt 1. Sayi 2006) Mahmut İNAN


EFFICIENCY OF PUBLIC INVESTMENTS FOR PROVINCES IN TURKEY (8.Cilt 2. Sayi 2006) Mine YILMAZER - Hüseyin AKTAŞ - Mahmut KARGIN - Bernur AÇIKGÖZ


A VISIUAL TOOL AT THE PRODUCT POSITIONING: A DEMONSTRATION AT WAFER SECTOR AND PERCEPTUAL MAPS (8.Cilt 2. Sayi 2006) Mehmet BAŞ - Metehan TOLON - Aydın KOÇAK - Selma KALYONCUOĞLU


THE EFFECTS OF ANTICIPATED AND UNANTICIPATED MONETARY POLICY ON REEL OUTPUT: THE CASE OF TURKEY (8.Cilt 3. Sayi 2006) Mübariz HASANOV


AN ASSESSEMENT FOR THE MICRO AND MACRO MODELS FOR EXPLAINING THE INCREASESE IN PUBLIC EXPENDITURES (8.Cilt 3. Sayi 2006) Mustafa DURMUŞ


RESOURCE TRANSFERS IN THE HOSPITAL SECTOR: HOSPITAL PAYMENT METHODS (MECHANISMS) (9.Cilt 1.Sayı 2007) Mehmet TOP - Menderes TARCAN


APPLICATION OF BENFORD'S LAW IN AUDIT (9.Cilt 1.Sayı 2007) Murat Engin AKKAŞ


APPLICATION OF BENFORD'S LAW İN AUDIT (9.Cilt 1.Sayı 2007) Mehmet ÖZEL


LOGISTICS CENTERS AND DISTRIPARCS WITHIN THE DEVELOPMENT PROCESS OF INTERMODAL TERMINALS: CHALLENGES FOR TURKEY (9.Cilt 2. Sayi 2007) Muhteşem KAYNAK ve Hülya Zeybek


TAX MORALE AS A SOCIETAL PHENOMENON (9.Cilt 3.Sayı 2007) Mehmet Tosuner, İhsan Cemil DEMİR


SAGLIK ISLETMELERINDE YATAK KULLANIM ETKINLIGININ BENZETIM YOLUYLA OPTIMIZASYONU:BIR EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI UYGULAMASI (11.Cilt 1.Sayi 2009) Mehmet AKSARAYLI, Levent B. KIDAK, Mustafa GÜNES


KÜRESELLESME VE YERELLESME: BIR ÇELISKI MI? (11.Cilt 1.Sayi 2009) Murat INCE


ISGÖRENLERIN EGITIM DÜZEYLERI ve ÖRGÜTSEL VATANDASLIK DAVRANISLARI ARASINDAKI ILISKININ INCELENMESINE YÖNELIK BIR ARASTIRMA (11.Cilt 2.Sayi 2009) Mehmet YESILTAS, Yasin KELES


THE ROLE OF EDUCATION IN LABOR MARKETS IN TURKEY: A LABOR DEMAND - SIDE APROACH (11.Cilt 2.Sayi 2009) Mehmet Merve ÖZAYDIN, Banu METIN, Isil KURNAZ


TÜRKIYE'DE BIR KAMU POLITIKASI SORUNU OLARAK YABANCI DOKTOR ISTIHDAMI: AVUSTRALYA, BIRLESIK KRALLIK VE KANADA ÖRNEKLERI (11.Cilt 3.Sayi 2009) Mustafa Serdar SEZER, Mete YILDIZ


TÜRK SAGLIK SEKTÖRÜNDE MILES VE SNOW'UN STRATEJIK TIPOLOJISI: HASTANELER ÜZERINE BIR ARASTIRMA (11.Cilt 3.Sayi 2009) Mahmut AKBOLAT


LIKIDITE KRIZI SÜRECINDE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI, AVRUPA BIRLIGI'NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKIYE'DEKI BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARSILASTIRMALI ETKINLIK ANALIZI : 2006-2010 DÖNEMI (12.Cilt 3.Sayi 2011) Mahmut DEMIRBAS, Funda H. SEZGIN


TÜRK SIGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ETKINLIK: VERI ZARFLAMA ANALIZI YÖNTEMI ILE BIR UYGULAMA (12.Cilt 1.Sayi 2010) Mitra Salimi ALTAN


N ?

Faiz Oranı "Caps,Collars ve Floors"larının Muhasebeleştirilmesi (1.Cilt 1. Sayi 1999) Nejat TENKER


Cointegration,Causality and Kaldor's Hypothesis:Evidence from Turkey,1946-1995 (2.Cilt 1. Sayi 2000) Nebiye YAMAK


Gelişmekte Olan Ekonomilerde Bankacılık Krizler (3.Cilt 2. Sayi 2001) Necat ÇOŞKUN


Son Ekonomik Krizin KOBİ'ler Üzerindeki Etkisi ve Tokat İli Örneği (3.Cilt 2. Sayi 2001) Nevin YÖRÜK


Likidite Süreçlerinde Stabilizatör Mekanizmaları ve Mali Krizler (3.Cilt 2. Sayi 2001) Niyazi ÖZKER


IAS 39 Nolu Standart Hükümlerinde Göre Menkul Kıymetler ve Finansal Duran Varlık İşlemlerinde Uygulanacak Muhasabe Politikaları (3.Cilt 3. Sayi 2001) Nalan AKDOĞAN


Kişisel Satış Süresince Yeni Bir İkna Etme Yöntemi: SPIN (4.Cilt 3. Sayi 2002) Nurettin PARILTI - Yüksel ÖZTÜRK


Müşteri Memnuniyetinin Sağlanmasında Hatasız Üretim Aracı : Poke Yoke (5.Cilt 1. Sayi 2003) Öznur YÜKSEL - Hakan ERKUTLU


Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modellerle Enflasyon Öngörüsü: Durağan ve Durağan Olmanın Etkileri (5.Cilt 3. Sayi 2003) Nuri UÇAR - Nezir KÖSE - Sezgin AKSOY


Yönetimde İstikrar Arayışları Çerçevesinde Siyasal Sistem Tartışmaları ve Başkanlık Sisteminin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi (5.Cilt 3. Sayi 2003) Nagehan Talat ARSLAN


Çevre Bilinci ve Duyarlılığı Bakımından Çorum' daki Orta Öğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma (6.Cilt 1. Sayi 2004) Necmettin TOKAT - Ahmet MUTLU


A SECTOR ANALYSIS FOR IMKB (ISTANBUL STOCK) (6.Cilt 2. Sayi 2004) Nihat BOZDAĞ - Sibel DUMAN


THE RELATIONSHIP BETWEEN MONETARY POLICY AND OUTPUT IN THE OPEN ECONOMIES: AN APPLICATION (7.Cilt 1. Sayi 2005) Nihat IŞIK


NEW APPROACHES IN WAGE THEORY (7.Cilt 1. Sayi 2005) Nazım ÖZTÜRK


ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT (9.Cilt 1.Sayı 2007) Necla AYAŞ


TRANSFORMING INTO MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK WITHIN THE CONTEXT OF RESTRUCTURING THE BUDGETARY SYSTEM IN TURKEY: EVALUAT?ON OF 2000-2008 (9.Cilt 2. Sayi 2007) Nazan SUSAM ve Binhan Elif YILMAZ


TÜRK ELEKTRIK DAGITIM SEKTÖRÜNDE HIZMET KALITESINE YÖNELIK ÖZENDIRICI BIR DÜZENLEME UYGULAMASI (11.Cilt 1.Sayi 2009) Necmiddin BAGDADIOGLU


O ?

Kıbrıs'ın Türkiye Bakımından Stratejik Önemi ve Füze Krizi (1.Cilt 1. Sayi 1999) Osman Metin ÖZTÜRK


Türkiye'de Yaşanan Ara Rejimlerin Sebepleri Üzerine İnceleme (4.Cilt 1. Sayi 2002) Osman DEMİR - Adem ÜZÜMCÜ


Türkiye'deki Geri Kalmışlığa Farklı Bir Yaklaşım : Yüksek Kamusal Dışsal Maliyet Düşük Ekonomik Performans (5.Cilt 1. Sayi 2003) Osman DEMİR - Aziz KUTLAR


Türkiye - Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri (5.Cilt 1. Sayi 2003) Orhan MORGİL


CUSTOMER SATISFACTION and MEASUREMENT in INDUSTRIAL MARKETS: A CONCEPTUALISATION STUDY (8.Cilt 3. Sayi 2006) Osman GÖK


DOGRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ ISTIHDAM ETKISI: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEGI (12.Cilt 1.Sayi 2010) Okan Güray BÜLBÜL, Furkan EMIRMAHMUTOGLU


Ö ?

Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri:Türk Ticaret Bankaları İçin Bir Maliyet Fonksiyonu (1.Cilt 3. Sayi 1999) Ömer Faruk ÇOLAK - Serdar KILIÇKAPLAN


20. Yüzyılın Örgüt Yapılarındaki Gelişmeleri Bir İrdeleme (2.Cilt 1. Sayi 2000) Ö.Tengiz ÜÇOK


An Empirical Study Of Turkish Economic Mirgrants in North Cyprus (2.Cilt 2. Sayi 2000) Özay MEHMET - M. TAHİROĞLU


The 'International University' In The Age of Globalization:A Unifier of Knowledge Or An Information Factory? (2.Cilt 2. Sayi 2000) Özay MEHMET


Finansal Kriz ve Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma Programı Üzerine Bir Eleştiri (3.Cilt 2. Sayi 2001) Ömer Faruk ÇOLAK


Türkiye Tarımında Kapitalist Dönüşüm Tartışmalarına Bir Katkı (3.Cilt 3. Sayi 2001) Özgür TEOMAN


Sanal Örgütlenmeler: Enformasyon Teknolojilerinin İşletmelerin Örgüt Yapısına ve Rekabet Gücüne Yansıması (3.Cilt 3. Sayi 2001) Öznur YÜKSEL - Güven MURAT


Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Risk Değerlendirme Kriterleri (4.Cilt 1. Sayi 2002) Ömer Veysel ÇALIŞKAN


Personeli Güçlendirme - Empowerment (5.Cilt 1. Sayi 2003) Öznur YÜKSEL - Hakan ERKUTLU


Philips Eğrisi Analizi ve Geçis Ekonomilerinden Kırgızistan Üzerinden Uygulama (5.Cilt 2. Sayi 2003) Ömer Selçuk EMSEN - Sinan KUŞÇU - Filiz SARSILMAZ


Sorumluluk Merkezleri ve Transfer Fiyatlaması: Çokuluslu İşletmelerde Uygulama (5.Cilt 3. Sayi 2003) Özlem ÖZKANLI


A RELATIONSHİP BETWEEN REGIONAL GOVERNMENT SERVICES AND REGIONAL GROWTH (7.Cilt 3. Sayi 2005) Ömer YILMAZ - Vedat KAYA


ALBANIAN MINORITY PROBLEM IN MACEDONIA (7.Cilt 3. Sayi 2005) Ömer Göksel İŞYAR - Ergin AHMED


THE FIFTH ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION: MEMBER STATES AND TURKEY (8.Cilt 1. Sayi 2006) Özge AYNAGÖZ ÇAKMAK


THE CASULATIY RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE AND STOCK PRICES (8.Cilt 2. Sayi 2006) Özlem AYVAZ


PORTFOLIO ANALYSIS IN DETERMINING COMPETITIVE STRATEGIES: AN RESEARCH ON TARİŞ (8.Cilt 3. Sayi 2006) Özlem ÇETİNKAYA


ECONOMIC CRISES IN TURKEY AND EXCHANGE RATE INFLATION RELATION (9.Cilt 1.Sayı 2007) Ömer ÖZÇİÇEK


DETERMINANTS OF EXPORT PERFORMANCE FOR TURK1SH BUSINESSES (9.Cilt 1.Sayı 2007) Ömer TORLAK - Şuayip ÖZDEMİR - Veysel KULA


ANAYASADA DEGISIKLIK YAPMA USULÜ (12.Cilt 2.Sayi 2010) Ömer KESKINSOY


ISAIAH BERLIN'IN POZITIF ÖZGÜRLÜK KAVRAMI VE ELESTIRDIGI POZITIF ÖZGÜRLÜKÇÜ YAKLASIMLAR (12.Cilt 3.Sayi 2011) Özge ÇELIK


P ?


R ?

Yeni Milatta Siyaset Bilimi: Konular ve Cevaplar (4.Cilt 2. Sayi 2002) Ralph H. SALMI


Cumhuriyetin 80. Yılında İstatistik Üzerine Genel Bir Değerlendirme (5.Cilt 2. Sayi 2003) Reşat KASAP


Cumhuriyetimizin 80. Yılındaki Eğitim Harcalamaları (5.Cilt 2. Sayi 2003) Rifat ORTAÇ


SELF EXITING THRESHOLD AUTORESGRESSIVE MODEL AND APPLICATION ON GOLD PRICES SERIES (6.Cilt 3. Sayi 2004) Reşat Kasap - Nilüfer Çelik


EU DEFENCE POLICY: A RETURN TO WORLD STAGE? (7.Cilt 1. Sayi 2005) Rıza ARSLAN


CONSUMER SATISFACTION AND COMPLAINT BEHAVIOUR IN FURNITURE SECTOR: A STUDY IN KARABÜK (8.Cilt 1. Sayi 2006) Resul USTA


''GERÇEGE UYGUN DEGER''AS A CORRESPONDING TERM FOR ''FAIR VALUE'' AND DETERMINATION HIERARACHY (8.Cilt 2. Sayi 2006) Rafet AKTAŞ - Ali DERAN


PARLAMENTER YÖNETIM SISTEMINDE GÖLGE KABINE'LI MUHALEFET (11.Cilt 2.Sayi 2009) Riza ARSLAN


S ?

Türkiye'de İşsizlik Sigortası'nın Kuruluşu Yönünden 25.08.1999 Gün ve 4447 Sayılı Kanun'un Eleştirisi (2.Cilt 1. Sayi 2000) Sait DİLİK


Alternatif Modellerin Enflasyon Öngörü Performansı:Türkiye Örneği (2.Cilt 3. Sayi 2000) Sezgin AKSOY - Nezir KÖSE - Nuri UÇAR


Yerel Yönetimler,Halkla İlişkiler ve Toplumsal Beklentiler (2.Cilt 3. Sayi 2000) Sirel GÖLÖNÜ


Bazı Makro Ekonomik Zaman Dizilerinde Değişen Varyanslılığın İncelenmesi (3.Cilt 1. Sayi 2001) Sabri Serkan KIZILSU - Sezgin AKSOY - Reşat KASAP


Para Kurulu Sistemi, Üstünlükleri ve Zayıf Yönleri (3.Cilt 2. Sayi 2001) Salih BARIŞIK


Sanayi İşletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Oluşumu ve Muhasebeleştirilmesi (4.Cilt 1. Sayi 2002) Selçuk KENDİRLİ - Hülya ÇAĞIRAN


Corruption, Democracy And Bureaucracy: Empirical Evidence From Developing Countries (4.Cilt 1. Sayi 2002) Selçuk AKÇAY


Kadın Yöneticilerin Liderlik Davranışları ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama (5.Cilt 1. Sayi 2003) Semra ARIKAN


Social Capital: A Survey (5.Cilt 2. Sayi 2003) Selçuk AKÇAY


Part - Time Work in Turkey (5.Cilt 3. Sayi 2003) Serap PALAZ


Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin Türk İmalat Sanayii Alt Sektörlerin Üzerindeki Karlılık Etkileri (5.Cilt 3. Sayi 2003) Sevinç MIHÇI - Arzu AKKOYUNLU (WIGLEY)


Kuramsal Yaklaşımlarda Yapıya İlişkin İkilemler (5.Cilt 3. Sayi 2003) Suna BAŞAK


Türkiye' de Teknoloji ve Eğitim Yatırımları: Karşılaştırmalı Bir Bakış Açısı (6.Cilt 1. Sayi 2004) S. Alev SÖYLEMEZ


TÜRKİYE'DE HAYAT-DIŞI ALANDA FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN 2002 YILINDAKİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ(VZA) İLE ÖLÇÜLMESİ (6.Cilt 2. Sayi 2004) Serdar KILIÇKAPLAN, Feride Hayırsever BAŞTÜRK


TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: İNDİRİM KARTLARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR AMPİRİK BİR ÇALIŞMA (6.Cilt 2. Sayi 2004) Sabiha KILIÇ, Aykut GÖKSEL


ÇORUM TİCARET BORSASININ İŞLEVLERİ VE BORSA ÜYELERİNİN BEKLENTİLERİ (6.Cilt 2. Sayi 2004) Selçuk KENDİRLİ, Cihan TANRIÖVEN


TRADE LIBERALIZATION AND TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY IN THE TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY (7.Cilt 2. Sayi 2005) Semiha KAYA AYTEMİZ


DIFFERENCES IN FERTILITY ACCORDING TO WOMEN'S LABOR FORCE PARTICIPATION IN TURKEY: DECOMPOSITION ANALYSIS (8.Cilt 1. Sayi 2006) Sibel SELİM


IMPACT OF THE INSTITUTIONAL FACTORS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT: AN EMPIRICAL EVIDENCE (8.Cilt 2. Sayi 2006) Selcuk AKÇAY - Gökhan DEMİRTAŞ


THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF NEW SOCIAL AND ECONOMICAL SEARCHES (8.Cilt 2. Sayi 2006) Selim KILIÇ


ACCORDING TO THE URBAN IDENTITY DIFFERENCES DURING URBANIZED PROCESS THE COMPARATIVELY ANALYIS OF TWO REGIONS OF DENIZLI (8.Cilt 2. Sayi 2006) Sülün Evinç TORLAK - Ferihan POLAT


NARSISTIK KISILIK ENVANTERI'NIN TÜRKÇE'YE STANDARDIZASYONU (11.Cilt 1.Sayi 2009) Salim ATAY


DAGITIM ROTALARI OPTIMIZASYONU IÇIN META SEZGISEL BIR YAKLASIM (11.Cilt 2.Sayi 2009) Selçuk ÇOLAK, Hüseyin GÜLER


GÜVEN AGBAGLARI, SOSYAL SERMAYE ve TOPLUMSAL CINSIYET (12.Cilt 1.Sayi 2010) Suna BASAK, Nail ÖZTAS


FISKAL VE EKSTRAFISKAL AMAÇLAR BAGLAMINDA 1970'LERDEN GÜNÜMÜZE ÇEVRE VERGILERI (12.Cilt 1.Sayi 2010) Sibel BILGIN, Isil Fulya ORKUNOGLU


DOGRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMIK BÜYÜME ILISKISI: GEÇIS EKONOMILERI ÖRNEGINDE PANEL ESTÜMLESME VE PANEL NEDENSELLIK ANALIZLERI (12.Cilt 1.Sayi 2010) Seymur AGAYEV


KÜRESELLESEN DÜNYADA REKABETE ILISKIN ULUSLARARASI SORUNLAR: ÇOKULUSLU SIRKETLERIN ARTAN GÜCÜ VE GELISMEKTE OLAN ÜLKELER (12.Cilt 2.Sayi 2010) Sibel ÇASKURLU


KÜRESEL DOGAN ISLETME KAVRAMI VE ISLETMELERIN KÜRESEL DOGMASINA ETKI EDEN KURUCU/ÜST DÜZEY YÖNETICI ÖZELLIKLERI ÜZERINE KARSILASTIRMALI BIR ARASTIRMA (12.Cilt 3.Sayi 2011) Selma KALYONCUOGLU , M. Mithat ÜNER


S ?

Vergi Avantajları (1.Cilt 1. Sayi 1999) Şükrü KIZILOT


Modern Devlet Olmanın Zorunlu Koşulu Ulus - .Devlet Midir? (2.Cilt 3. Sayi 2000) Şenol DURGUN


Kriz Döneminde Vergi Politikası Nasıl Olmalı (3.Cilt 2. Sayi 2001) Şükrü KIZILOT - Mustafa DURMUŞ


Türkiye Hanehalkı Eğlence Kültür Harcamalarında Tobit Modelin Kullanımı (3.Cilt 3. Sayi 2001) Şenay ÜÇDOĞRUK - Fahamet AKIN - Hamdi EMEÇ


Liberal İktisat Öğretisi, Kriz ve Türkiye Üzerine Bazı Gözlemler (3.Cilt 3. Sayi 2001) Şiir YILMAZ


Industrial Subsidies (3.Cilt 3. Sayi 2001) Şükrü KIZILOT


Statist Political Tradition of Turkey in Retrospective (4.Cilt 1. Sayi 2002) Şenol DURGUN


Türk Kamu Yönetiminde Bürokratik Siyaset (4.Cilt 2. Sayi 2002) Şenol DURGUN


İletişim Teknolojisindeki Yenilikleri ve Temsili Demokrasinin Geleceği (5.Cilt 2. Sayi 2003) Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI


Bankacılık Sektöründe Toplam Hizmet Kalitesinin Servqual Analizi İle Ölçümü (6.Cilt 1. Sayi 2004) Şenol ALTAN - Murat ATAN


THE LONG-TERM GROWTH TRENDS IN TURKEY AND THE PERIODICAL EFFECTS OF POLICY APPLICATIONS (9.Cilt 1.Sayı 2007) Şenay AÇIKGÖZ


ELECTRONIC BUSINESS APPLICATIONS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: A CASE STUDY OF BARTIN (9.Cilt 3.Sayı 2007) Şebnem KOLTAN


GIRDI KATSAYILARININ GÜNCELLENMESI IÇIN RAS VE HEDEF PROGRAMLAMA MODELLERININ KULLANIMI (11.Cilt 3.Sayi 2009) Senol ALTAN, Ayse EDIZ


T ?

Türk İş Hukukunda Grev Ertelemesi ve Uygulamaları (1.Cilt 2. Sayi 1999) Türker TOPALHAN


Dışsallık ve Kayıtdışı Ekonomi Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme (2.Cilt 3. Sayi 2000) Turgut GÜMÜŞ


İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İlk Halka Arzların Uzun Vadeli Fiyat Performanslarının Ölçülmesi (2.Cilt 3. Sayi 2000) Tolga AYDEN - Mehmet Baha KARAN


Nilüfer Göle : Sosyoloji ve Türkiye (3.Cilt 2. Sayi 2001) Tevfik ERDEM


The Impact Of Age On The Job Satisfaction Of Turkish Academicans (4.Cilt 3. Sayi 2002) Türker BAŞ - Kadir ARDIÇ


A RESEARCH ON ORGANIZATIONAL CONFLICT ORIGINATED FROM CLIENTELISTIC RELATIONSHIPS (7.Cilt 1. Sayi 2005) Tuncer ASUNAKUTLU - Barış SEFRAN


NOAM CHOMSKY AND AMERICAN TYPE DEMOCRACY (7.Cilt 2. Sayi 2005) Tevfik ERDEM


ENVIRONMENTAL EXTERNALITIES AND INTERNALIZING METHODS (7.Cilt 3. Sayi 2005) Tamer ÇETİN


FLEXIBLE EMPLOYMENT PRACTICES IN ORGANIZATIONS AND THE STUDY OF THE ARRANGEMENTS BROUGHT BY THE LABOUR LAW NR.4857 IN THIS RESPECT (8.Cilt 1. Sayi 2006) Tamer BOLAT - Oya AYTEMİZ SEYMEN - Oya İnci BOLAT


FACILITY LOCATION SELECTION USING ANALYTIC NETWORK PROCESS APPROACH (9.Cilt 3.Sayı 2007) Talha USTASÜLEYMAN ve Selçuk PERÇİN


TEDARIKÇI GELISTIRMENIN SATIN ALMA PERFORMANSINA ETKISINE YÖNELIK YAPISAL MODEL ÖNERISI (11.Cilt 1.Sayi 2009) Talha USTASÜLEYMAN


U ?

Türkiye'de Para Dolanım Hızının İstikrarı : 1987 - 2001 (5.Cilt 1. Sayi 2003) Umut HALAÇ - Yeşim KUŞTEPELİ


AN EVALUATION OF THE 2001 CRISIS IN TURKEY IN THE CONTEXT OF THE THREE GENERATIONS OF CRISIS MODELS (9.Cilt 1.Sayı 2007) Umut ÇAKMAK


HISSE SENEDI ENDEKS GETIRILERI VE TEMETTÜ VERIMI: IMKB 100 VE S&P 500 ENDEKSLERI ÜZERINE BIR UYGULAMA (11.Cilt 1.Sayi 2009) Ulas ÜNLÜ, Ali BAYRAKDAROGLU, Ilhan EGE


Ü ?

DEPENDENCY IN LATIN AMERICA COUNTRIES (8.Cilt 3. Sayi 2006) Ünal ASLAN


V ?

21. Yüzyılda Türk Modernleşmesinde Pradigma Değişimi (4.Cilt 2. Sayi 2002) Vedat BİLGİN


LETTER OF CREDIT: IS IT AN ASSURANCE OF PAYMENT OR VERIFICATION INSTRUMENT ? (7.Cilt 3. Sayi 2005) Veysel KULA


AN EMPIRICAL STUDY TO MEASURE THE SIZE OF INFORMAL SECTOR IN THE TURKISH ECONOMY:ELECTRICITY PRODUCTION APPROACH (8.Cilt 1. Sayi 2006) Vuslat US


ENDÜSTRI ILISKILERININ YENI YÜZÜ INSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI: EMEGI ÖRGÜTSÜZLESTIRME STRATEJISI (11.Cilt 3.Sayi 2009) Volkan ISIK


Y ?

Dualist (İkili) İşgücü Piyasası Teorisi (1.Cilt 3. Sayi 1999) Yücel UYANIK


Eleme Hipatezi:Eğitimin İşgücü Piyasalarında Eleme Fonksiyonu (2.Cilt 1. Sayi 2000) Yücel UYANIK


Yerel Yönetimlerde Nasıl Reform Yapamayız? (2.Cilt 2. Sayi 2000) Yusuf ERBAY


FLEXIBLE EMPLOYMENT PRACTICES IN ORGANIZATIONS AND THE STUDY OF THE ARRANGEMENTS BROUGHT BY THE LABOUR LAW NR.4857 IN THIS RESPECT (8.Cilt 1. Sayi 2006) Yavuz KILAĞIZ - Ahmet BARAN - Tevhit KAHRAMAN


THE'SUSTAINABILITY' ARGUMENT AND THE OBJECTION OF 'DEEP ECOLOGY' (8.Cilt 3. Sayi 2006) Yasemin KAYA - Doğan BIÇKI


E-TRANSFORMATION IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (9.Cilt 1.Sayı 2007) Yücel YILMAZ


RATING IN MODERN CREDIT RISK MANAGEMENT (9.Cilt 2. Sayi 2007) Yıldız AYANOĞLU ve Burak ERTÜRK


BUREAUCRATIC ELITES AS AGENTS OF MODERNIZATION IN THE OTTOMAN-TURKISH STATE REGIME (9.Cilt 2. Sayi 2007) Yusuf PUSTU


HEDEF PROGRAMLAMA TEKNIGI ILE MENÜ PLANLAMASI (11.Cilt 1.Sayi 2009) Yasemin YAGDIRAN


PARA POLITIKASININ FIYAT BILESENLERI ÜZERINE ETKISI: TÜRKIYE ÖRNEGI: 1988-2009 (11.Cilt 3.Sayi 2009) Yeliz YALÇIN, Ferhan ÇEVIK


TÜRK TEKSTIL KÜMELERINDEKI BILGI TABANI FARKLILIKLARININ ÖLÇÜMÜ VE YENILIKÇILIK (12.Cilt 1.Sayi 2010) Yesim KUSTEPELI, Yaprak GÜLCAN


Z ?

THE EVOLUTION OF MARKETING MIX ELEMENTS (8.Cilt 1. Sayi 2006) Zeliha ESER - Selay Ilgaz SÜMER


HOW MARKETING MIXES ARE EVALUATED FOR GOODS AND SERVICES BY CONSUMERS? A DESCRIPTIVE RESEARCH (8.Cilt 3. Sayi 2006) Zeliha ESER - Selay ILGAZ SÜMER